1980 Sonrası Şiir ve Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

1980 SONRASI ŞİİR 1- 1980 sonrası şairleri; şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve Halk, Divan, İkinci Yeni, Saf (Öz) Şiir gibi ayrımlara girmeden en eski örneklerden en yenilerine kadar Türk şiirinin şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır. 2- 1980 sonrası şairlerini birleştiren en önemli ilke, şairlerin Türk ve Dünya şiirinin binlerce yıllık birikimine, “şiire saygı” penceresinden bakmalarıdır. 3- Birbirinden farklı şiir ve dünya görüşlerine sahip olan şairler aynı dergilerde ürünlerini yayımlamışlar, birlikte dergiler çıkarmışlardır. 4- 1980 sonrası şiiri için, ortak bir şiir anlayışından çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

13-15. Yüzyılda Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Bu dönemdeki eserlerin kaynağını, İslamiyet öncesi destanlar ve İslami dönemde oluşan hikayeler oluşturmaktadır. Bu eserlerden bazıları Arap ve Fars edebiyatlarından alınan olaylara milli unsurların eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu dönemde özellikle fetih ve gaza temalarını işleyen kahramanlık hikayeleri çok rağbet görmüştür. BATTALNAME : o İslam kültür dairesinin ortak ürünlerinden biri olan Battalname, Seyit Battal Gazi’nin menkıbeleşmiş hayatı üzerine kurulmuş anonim ve destansı bir halk hikayesidir. o Asıl adı Abdullah olan Battal Gazi’nin yaşamı hakkında kesin bilgi yoktur. Büyük ihtimalle 8. yüzyılda Bizanslılarla savaşırken şehit olmuş tur. Battal “kahraman” demektir. Peygamber soyundan geldiğine…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku