Canlıların Ortak Özelli̇kleri̇

Canlıları Cansızlardan Ayıran Özelliklerdir. 1 – Şekil Her Canlının Kalıtım Ve Çevre Etkisiyle Oluşan Belli Bir Şekli Var- Dır. Amip Ve Cıvık Mantarların Şekli Değişkendir. Canlıda (Kalıtım X Çevre) Etkisiyle Oluşan Özelliklere Modifi- Kasyon Denir. Bazı Özellikler (Kan Grubu, Cinsiyet, Hastalık Et- Kenlerine Karşı Oluşturulan Antikor Tepkimeleri Vb) Sadece Gen- Lerle Belirlenir. Modifikasyon : Çevre Etkisiyle Genlerin Işleyişinde Meydana Gelen Kalıtsal Olmayan Değişmelerdir. Modifikasyonlar Genel- Likle Iki Yönlüdür. Kalıtsal Değildir. Örnekler : — Çuha Çiçeği Yüksekte Kırmızı, Alçakta Beyaz Çiçek Açar — Döllenmiş Yumurtadan Çıkan Arı Ve Karıncalar Farklı Beslen-…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Çözeltilerin Özellikleri

Çözelti̇ler Bir Maddenin Başka Bir Madde Içerisinde Gözle Görünmeyecek Tanecikler Halinde Homojen Bir Şekilde Dağılması Olayına Çözünme, Elde Edilen Homojen Karışıma Da Çözelti̇ Denir. Çözeltilerde Çözen Ve Çözünen Olmak Üzere Iki Bileşen Vardır. Bir Çözücü Içerisinde Birden Fazla Çözünen Bulunabilir Çözelti̇leri̇n Özelli̇kleri̇ 1. Homojen Karışımlardır. 2. Saydam Ve Berrak Görünürler. 3. Asit Baz Ve Tuz Gibi Iyonik Maddelerle Hazırlanmış Sulu Çözeltiler Elektrik Akımını Iletir. E Elektrik Akımını Ileten Çözeltilere Elektroli̇t Çözelti̇ Denir. Elektrik Akımını Ileten Metallere Elektrot Denir. 4. Çözüneni Uçucu Olmayan Sıvı Çözeltilerde A) Çözeltinin Kaynama Noktası Saf Çözücünün…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Peri̇yodi̇k Cetveli̇n Genel Özelli̇kleri̇

Modern periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay satırlar( periyot), düşey sütunlar( gruplar) halinde düzenlenmiştir. Periyodik cetvelde 7 periyot bulunur. 1. periyotta 2, 2. ve 3. periyotta 8, 4. periyotta 18, 5. periyotta 18, 6. periyotta 32 element bulunmaktadır. 7. periyot daha tamamlanmamıştır. 6. ve 7. periyodun 14 er elementi cetvelin altına yerleştirilmiştir. Bunlara Lantanitler ve aktinitler denmiştir. Gruplar ise A ve B olmak üzere 2 türdür. 8 tane A ve 10 tane B grubu bulunmaktadır. Aynı gruptaki atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Grupların bazılarının özel adları vardır. Bu…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Düzlem Aynalar Görüntü Ve Özellikleri

Saydam Ortamda Hareket Eden Isigin Herhangi Bir Yüzeye Çarpip Geri Dönmesine Yansima Denir. Yansima Olayinda Isigin Hizi, Frekansi, Rengi Yani Hiçbir Özelligi Degismez. Sadece Hareket Yönü Degisir. Yansima Saydam Ortamda Hareket Eden Isigin Herhangi Bir Yüzeye Çarpip Geri Dönmesine Yansima Denir. Yansima Olayinda Isigin Hizi, Frekansi, Rengi Yani Hiçbir Özelligi Degismez. Sadece Hareket Yönü Degisir. Bir Yüzeyle 90° Lik Açi Yapan Dikmeye Yüzeyin Normali Denir. Gelen Isinla Normal Arasindaki Açiya Gelme Açisi (A), Yansiyan Isinla Normal Arasindaki Açiya Da Yansima Açisi (B) Denir. Yansimanin Iki Yasasi Vardir: Gelen Isin, Normal…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku