Ki̇myasal Reaksi̇yonlar

Maddenin Molekül Yapsında Meydana Gelen Değişmelere Kimyasal Olay Denir. H2 Gazının O2 Ile Yanması,al Metalinin Asitte Çözünmesi Bir Kimyasal Olaydır. Reaksi̇yon Çeşi̇tleri̇ 1. Asitlerle Bazların Reaksiyonu *asit Ve Bazın Tepkimesinden Tuz Ve Su Oluşur.bu Reaksiyonlara Nötürleşme Reaksiyonu Denir. Asit + Baz —– Tuz + Su 2hcl + Mg(Oh)2 —– Mgcl2 + 2h2o 3h2so4 + Al(Oh)3 —— Al2(So4)3 + 6h2o * Reaksiyona Giren Baz Anhidrobaz (Susuz Baz) Ise Sadece Tuz Oluşur. Nh3 Anhidrobazdır. Nh3ün Asitlerle Tepkimesinden H2o Oluşmaz. Nh3 + Hcl —— Nh4cl 2nh3 + H2so4 ——- (Nh4)2s *asidik Oksitler,bazlarla Tepkimeye…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ, Moleküllerde Atomları Bir Arada Tutan Kuvvettir. Atomlar Daha Düşük Enerjili Duruma Erişmek Için Bir Araya Gelirler. Bir Bağın Oluşabilmesi Için Atomlar Tek Başına Bulundukları Zamankinden Daha Kararlı Olmalıdırlar. Genelleme Yapmak Gerekirse Bağlar Oluşurken Dışarıya Enerji Verirler. Atomlar Bağ Yaparken, Elektron Dizilişlerini Soy Gazlara Benzetmeye Çalışırlar. Bir Atomun Yapabileceği Bağ Sayısı, Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olabileceği Yarı Dolu Orbital Sayısına Eşittir. Soy Gazların Bileşik Oluşturamamasının Sebebi Bütün Orbitallerinin Dolu Olmasıdır. Elektron Yapıları Farklı Olan Atomlar Değişik Biçimlerde Bir Araya Gelerek…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Peri̇yodi̇k Cetveli̇n Genel Özelli̇kleri̇

Modern periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay satırlar( periyot), düşey sütunlar( gruplar) halinde düzenlenmiştir. Periyodik cetvelde 7 periyot bulunur. 1. periyotta 2, 2. ve 3. periyotta 8, 4. periyotta 18, 5. periyotta 18, 6. periyotta 32 element bulunmaktadır. 7. periyot daha tamamlanmamıştır. 6. ve 7. periyodun 14 er elementi cetvelin altına yerleştirilmiştir. Bunlara Lantanitler ve aktinitler denmiştir. Gruplar ise A ve B olmak üzere 2 türdür. 8 tane A ve 10 tane B grubu bulunmaktadır. Aynı gruptaki atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Grupların bazılarının özel adları vardır. Bu…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ortaöğretim Fizik Dersi Programı

İçi̇ndeki̇ler 1. Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanliği Öğreti̇m Programlari 4 1.1. Öğreti̇m Programlarinin Amaçlari 4 1.2. Öğreti̇m Programlarinin Perspekti̇fi̇ 5 1.2.1. Değerlerimiz 5 1.2.2. Yetkinlikler 6 1.3. Öğreti̇m Programlarinda Ölçme Ve Değerlendi̇rme Yaklaşimi 8 1.4. Bi̇reysel Geli̇şi̇m Ve Öğreti̇m Programlari 9 1.5. Sonuç 10 2. Fi̇zi̇k Dersi̇ Öğreti̇m Programi’nin Uygulanmasi 11 2.1. Öğreti̇m Programinin Temel Felsefesi̇ Ve Genel Amaçlari 11 2.2. Öğreti̇m Programinin Ugulanmasinda Di̇kkat Edi̇lecek Hususlar 12 2.3. Fi̇zi̇k Dersi̇ 9, 10, 11 Ve 12.siniflar Ders Ki̇tabi Forma Sayilari Ve Ebatlari 13 2.4. Kazanim Sayisi Ve Süre Tablosu 13 3. Fi̇zi̇k…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Düzlem Aynalar Görüntü Ve Özellikleri

Saydam Ortamda Hareket Eden Isigin Herhangi Bir Yüzeye Çarpip Geri Dönmesine Yansima Denir. Yansima Olayinda Isigin Hizi, Frekansi, Rengi Yani Hiçbir Özelligi Degismez. Sadece Hareket Yönü Degisir. Yansima Saydam Ortamda Hareket Eden Isigin Herhangi Bir Yüzeye Çarpip Geri Dönmesine Yansima Denir. Yansima Olayinda Isigin Hizi, Frekansi, Rengi Yani Hiçbir Özelligi Degismez. Sadece Hareket Yönü Degisir. Bir Yüzeyle 90° Lik Açi Yapan Dikmeye Yüzeyin Normali Denir. Gelen Isinla Normal Arasindaki Açiya Gelme Açisi (A), Yansiyan Isinla Normal Arasindaki Açiya Da Yansima Açisi (B) Denir. Yansimanin Iki Yasasi Vardir: Gelen Isin, Normal…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Işık Tam Ve Yarı Gölge Olayları Düzlem Aynada Özel Durumlar

Opti̇k Işık Nedir ? Nasıl Yayılır? Çevremizdeki Cisimleri Sahip Olduğumuz Beş Duyu Organımızla Tanıyıp Algılamaya Çalışırız.bu Organlarımızın En Önemlilerinden Biriside Gözümüzdür.çünkü Etrafımızda Meydana Gelen Bir Çok Şeyi Görerek Tanır Ve Onlar Hakkında Fikir Ediniriz.görme Olayı Ise Tamamen Işıkla Gerçekleşir.etrafımızdaki Cisimlerden Bir Kısmı Işık Yayarak Görünürler. (Güneş, Yıldızlar, Yanan Kibrit, Lamba Vs.) Ayrıca Işık Yaymadıkları Halde Işık Kaynaklarından Yayılan Işığı Yansıtarak Görünen Cisimlerde Vardır.(çiçekler, Ev, Masa, Vs.) İşte Cisimleri Görmemizi Sağlayan, Göze Gelerek Bize Algılatan Enerjiye Işik Diyoruz. Işık Kaynakları Hangi Ortamda Olursa Olsun, Gece Ve Gündüz Kendiliğinden Işık Yayarak Görülebilen…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Işığın Kırılması

Bir Işık Işını Saydam Bir Ortamda Ilerlerken Başka Bir Saydam Ortamın Sınırına Çarpınca, Işının Bir Kısmı Yansır, Bir Kısmıda Ikinci Ortama Girer. İkinci Ortama Giren Işın Sınırda Bükülür Ve Kırılmış Olduğu Söylenir. Gelen Işın, Yansıyan Işın Ve Kırılan Işının Tümü Aynı Düzlemdedir. , Kırılma Açısı, Her Iki Ortamın Özelliklerine Ve Sin X Bağıntısı Ile Geliş Açısına Bağlıdır. Burada V1 Işığın Birinci Ortamdaki, V2 Ise Ikinci Ortamdaki Hızlarıdır. Bu Bağıntı Snell Yasası Olarak Bilinir. Geliş ,yansıma Ve Kırılma Açılarının Tümü Yüzeyin Kendisinden Ziyade Yüzeyin Normalinden Itibaren Ölçülürler. Ölçümün, Bu Şekilde Yapılmasının…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Isık Nedır Aynalarda Görüntü Nasıl Oluşur

Işık Nedir? Işığı Yaptığı Davranışlarla Tanırız. Işık Saydam Ortamlarda Yayılır. Işık Foton Denilen Taneciklerden Oluşur. Fotonların Belirli Bir Dalga Boyu Vardır. Bazı Fiziksel Olaylarda Tanecik, Bazılarında Dalga Yapılı Özelliği Gösterir. Belirli Enerjileri Vardır. Işık Kaynakları Hangi Ortamda Olursa Olsun, Gece Ve Gündüz Kendiliğinden Işık Yayarak Görülebilen Cisimlere Işık Kaynağı Denir. Işık Kaynakları, Yapılarına Göre, Sıcak (Akkor) Işık Kaynakları Ve Soğuk (Akkor Olmayan) Işık Kaynakları Olmak Üzere Ikiye Ayrılır. Üzerine Düşen Işığı Geçirip Geçirmemelerine Göre, Maddeler Üç Kısımda Incelenir. Üzerlerine Düşen Işığı Tamamıyla Geçirebilen, Cam, Su Ve Hava Gibi Maddelere Saydam…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ataturk’un Kronolojik Olarak Hayati

1881 – Atatürk’ün Doğumu 1893 – Askeri Rüştiyeye Öğrenci Oluşu 1899 – Harbiye’ye Geçişi 1902 – Erkan-ı Harbiye’ye Girişi 1906 – Üç Dört Arkadaşıyla Şam’da Gizli Olarak “Vatan Ve Hürriyet” Adındaki Cemiyeti Kurması Ve Aynı Yılda Selanik’e Geçerek Aynı Cemiyetin Şubesini Açması 1907 – Askeri Rütbesi Kolağası Oluşu Ve Yine Aynı Yıl Içinde Görevinin Makedonya’daki 3. Orduya Nakli, Cemiyetinin Merkezi Selanik’te İttihat Ve Terakki Cemiyeti Ile Birleşmesi 23 Temmuz 1908 – Yukarıdaki Gizli Ve Siyasi Faaliyetlerinin Sonucu 2. Meşrutiyetin, Padişah Abdulhamit’e Kabul Ve Ilan Ettirilmesi 13 Nisan 1909 – İstibdat…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Atatürk Ve Bilime Verdigi Önem

Atatürk Ve Bi̇li̇m Ord. Prof. Aydın Sayili Atatürk Bilimin Insan Yaşamındaki Önemli Yerini Özgürlük Savaşımızın Sona Ermesi Sıralarından Başlayarak Hemen Her Vesile Ile Tekrarlamış, Vurgulamıştır. 22 Ekim 1922’de Bursa’da Yaptığı Bir Konuşmada, Atatürk, Türkçe’si Biraz Sadeleştirilmiş Şekliyle Şöyle Demiştir : Yurdumuzun En Bayındır, En Gözalıcı, En Güzel Yerlerini Üç Buçuk Yıl Kirli Ayaklarıyla Çiğneyen Düşmanı Mağlup Eden Zaferin Sırrı Nedir? Orduların Sevk Ve Idaresinde Bilim Ve Fen Ilkelerinin Kılavuz Edinilmesindedir. Milletimizin Siyasi Ve Içtimai Hayatı Ile Ulusumuzun Düşünümsel Eğitiminde De Yol Göstericimiz Bilim Ve Fen Olacaktır. Türk Milleti, Türk Sanatı,…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku