Sıfırın Gerçek Mucidi Brahmagupta

TVC-mall WW

Brahmagupta, sıfıra yükselen ve dört operasyonda kullanımını gösteren ünlü astronom ve matematikçidir.

Sıfır (0). Arapça şifre veya safira, İngilizce sıfır veya null, Hintçe shoony, Sanskritçe güneş. Batı dillerinde de şifre kelimesinin kökenidir. Sıfırın kaynağı hakkında hala belirsizlikler olmasına rağmen,Bakhshal”Elyazması, M.S. 224 ve 383 tarihleri ​​arasındadır ve burada sıfır sembolü vardır. Bu nedenle, bu yazı sıfır ile ilk yazılı kaynak olarak görülür.

 

Matematik tarihi, sıfırın ilk gerçek kullanıcısının Hint matematikçi Brahmagupta olduğunu belirtir. Bugün kullanılan sayı sistemi Hint-Arap sayı sistemidir. Bu sayı sistemini 1202’de Batı dünyasına tanıttı.Liber AbacıFibonacci, ünlü matematikçi ve onun adını taşıyan sayıların mucididir. Hintliler dünya tarihinde matematik ve astronomide önemli bir yere sahiptir.

Hiçbir şey olarak görülmese de, aslında sıfır geleceğin tahmininde rol oynar ve sıfır sembolünün Hint mistisizmindeki yaşam döngüsünü gösterdiği düşünülmektedir. Sıfır matematik, bilim ve mühendisliğin vazgeçilmez sayısıdır. Bir sayının kaybolduğunu göstermek için basamak değerine sıfır eklenmesi, yani başlangıç ​​noktası olarak basamak değeri olarak kullanılması Babylon tabletlerinde ve Maya yazılarında bile var olmuştur.

Ancak sıfıra yükselen ve dört operasyonda kullanımını gösteren ünlü astronom ve matematikçi Brahmagupta. 597-668 yılları arasında yaşayan A.D. Brahmagupta, Kuzeybatı Hindistan’da Bhinmal şehrinde doğdu. Babası Jisnugupta da bir astronom. Astronomi için matematiği kullandığını belirtmesine rağmen, matematiğe katkısı tartışılmaz derecede önemlidir.

Tarihte sayı olarak sıfırın özelliklerini tanımlayan ilk bilim insanı O’dur ve bu sayede bilimin ilerlemesine olanak sağlar.

Nedir peki bu özellikler?

“-Herhangi bir sayıdan kendisinin çıkarılması sıfırdır.”
“-Herhangi bir sayının sıfır ile çarpılması sonucu sıfır yapar.” Matematikçiler burada sıfıra “yutan eleman” adını verirler.
“-Herhangi bir sayının sıfır ile toplanması ya da çıkarılması sayının kendisini verir.” Matematikçiler burada ise sıfıra “etkisiz eleman” adını verirler.
“-Herhangi bir pozitif ya da negatif sayının sıfır ile bölünmesi durumunda, sonuç paydasında sıfır bulunan bir kesirdir”.
“-Herhangi bir pozitif ya da negatif sayı tarafından bölünen sıfır sayısının sonucu ya sıfırdır veya payında sıfır, paydasında bir sayı bulunan kesirdir.”
“-Sıfır bölü sıfır, sıfırdır.” Daha sonra bu özellik matematikçiler tarafından sıfır olarak değil “tanımsız” olarak bulunacaktır.

Özelliklere bakıldığında kavram olarak karşımıza pozitif ve negatif sayılarda çıkar. Brahmagupta aynı zamanda pozitif ve negatif sayıların sıfır ile olan aritmetik kurallarını oluşturur. Pozitif sayıları “servet”, negatif sayıları “borç” olarak adlandırır ve aşağıdaki gibi anlatır:

Özelliklere bakmak
Bir kavram olarak, pozitif ve negatif sayılarla karşılaşıyoruz. Brahmagupta ile aynı
pozitif ve negatif sayıların aritmetik kuralları
yaratır. Pozitif sayıları “zenginlik” ve negatif sayıları “borç” olarak adlandırır
ve şöyle söyler:

“-Borç eksi sıfır borçtur.”
“-Bir servet eksi sıfır bir servettir.”
“-Sıfır eksi sıfır bir sıfırdır.”
“-Sıfırdan çıkartılan borç bir servettir.”
“-Sıfırdan çıkarılan bir servet borçtur.”
“-Bir borcun veya servetin çarptığı sıfırın ürünü sıfırdır.”
“-Sıfır çarpım sıfıra çarpılmış ürün sıfırdır.”
“-İki servetin ürünü veya bölümü bir servettir.”
“-İki borcun ürünü veya bölümü bir servettir.”
“-Borç ve servetin ürünü veya oranı borçtur.”
“-Bir servet ve borcun ürünü veya bölümü borçtur.”

Brahmagupta yazdı “Brahma-sphut-siddhantaKitabının 12. ve 18. bölümlerinde ”(628), bu yukarıda yazılı aritmetik kuralları ve özellikleri vermektedir. Ayrıca bazı sayıların çarpma algoritmalarına, karekök hesaplamalarına, kuadratik denklemlerin çözümlerine, dörtgenlerin dikdörtgen ve kenar hesaplamalarına ve toplam kurallarına değiniyor.


İkinci dereceden bir denklem çözümü için formülü bulan ilk kişidir. İlk n doğal sayının karelerinin toplamını n (n + 1) (2n + 1) / 6 olarak ve ilk n doğal sayının küplerinin toplamını (n (n + 1) / 2 olarak döndürür, ancak bu özelliklerin nasıl bulunacağına dair kanıt yayınlamadığı için yolların nasıl işleneceği bugün mevcut değildir.
Pi’nin bir dairenin çevresinin çapına oranının genellikle 3 olabileceğini ve bunun için 3.162’ye eşit olan 10’luk kare kökün kullanılması gerektiğini söylüyor. Pi’nin değeri bugün 3,14 olarak kabul edildi. Başka bir deyişle, Pi’nin gerçek değerini yüzde 0,66 daha yüksek bulur.
Bir dairenin köşelerine temas eden dört taraflı bir şeklin alanını göstermek için formülü bulur. Aslında, bu formül bugün Heron’un üçgen formülü olarak bilinen çözümün basitleştirilmiş versiyonudur,Brahmagupta Teoremi”. Sinüs değerlerini hesaplamak için bir enterpolasyon formülü geliştirir. Bu yöntem daha sonra Newton-Stirling enterpolasyon formülünün özünü oluşturur.
Brahmagupta’daki aritmetiğe katkılarına ek olarak, Ujjain’deki astronomik gözlemevine de liderlik ediyor. Burada zamanının ünlü matematikçileri ile astromatematik gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda astrolojik eserlerini de yazıyor. Bunlar güneş ve ay tutulmalarını ve gezegenlerin konumlarını içerir.
Dünyanın Ay’a güneş ışığından daha yakın olduğunu söylüyor. Dünya’nın yaklaşık 36.000 km’lik (22.500 mil) bir alana sahip olduğunu hesaplar. Bir yılın uzunluğunu 365 gün 6 saat 12 dakika 9 saniye olarak bulur.
Khandakhadyak içinAyrıca astrolojik eserlerini kitabında yayınlıyor ”(665). 8 bölümden oluşan bu çalışma, gezegenlerin boylamlarını, güneş ve ay tutulmalarını, gelgitler, gezegen bağlaçları ve ayın döngülerini içerir.
Buna ek olarak, “Yerçekimi, tıpkı su çekmek için olduğu gibi, bedenleri çekmek için olduğu gibi, dünyaya düşer.”Yerçekimi“Hakkında konuşuyor. Bu eserlerin dışında “Cadamakela” (624) ve “Durkeamynarda” (672) adlı eserleri de bulunmaktadır. Her canlı gibi ölümlü olmasına rağmen, hala bilime yaptığı katkılarla yaşıyor.
Referanslar:
Baki, A. (2011),
“Cebirin Tarihsel Gelişimi” (Erişim Tarihi: 13.01.2018)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201321

Bir Önceki Yazımız Olan De Moivre Ölüm Tarihi Hesaplayan Bilim Adamı Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!

İlgili Mesajlar

Leave a Comment