Yaprakların Renklerinin Ardındaki Kimya

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, bazı ağaçların yaprakları sonbaharın getirdiği renk tonlarına geçişe çoktan başladı. Bu değişiklik dışarıdan basit bir durum gibi görünse de, bu renklerin oluşumu bir dizi kimyasal bileşiğin ve reaksiyonların sonucudur. Klorofil Klorofil, çoğu yaprağın olağan yeşil renklenmesinden sorumlu kimyasal bileşiktir. Bu kimyasal, yaprak hücrelerindeki kloroplastlarda bulunur ve bitkilerin karbondioksit ve suyu şekere dönüştürmek için güneşten gelen enerjiyi kullandıkları fotosentez işleminin temel bir bileşenidir. Klorofil üretimi için yapraklar ılık sıcaklıklara ve güneş ışığına ihtiyaç duyar. Yaz mevsimi bitmeye başladığında güneş ışığı miktarı da azalır ve böylece klorofil üretimi yavaşlar…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Tehlikeli Kimyasal Dihidrojen Monoksit Neden Her Gün Tüketilmelidir?

1980’lerin başından beri bir grup insan dünyanın en tehlikeli maddelerinden biri olarak nitelendirdikleri Dihidrojen Monoksit’e karşı savaş başlatmış durumda. Hidrojen hidroksit, hidrik asit veya sadece DHMO olarak da bilinen bu kimyasal erozyona, asit yağmurlarına, ciltte yanıklara neden olmakta. Bu madde aynı zamanda kanserli hücrelerde de gözlenmekte ve sağlığımız açısından büyük bir tehlike oluşturmakta. Çıkar grupları bu bilginin bilinmesinin ve Dihidrojen Monoksit ile ilgili yasal düzenlemenin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu kimyasal olmaksızın sanayide kullanılan çözücüler ve nükleer araştırmaların olması mümkün değil. Ürktünüz değil mi? Peki bu korkutucu kimyasal nedir derseniz, Dihidrojen…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Modern Peri̇yodi̇k Si̇stem Ve Özelli̇kleri̇

Moseley’in Çalışmaları Ile Periyodik Sistemin Oluşturulması Ile Ilgili Yapılan Çalışmaların Bir Anlamda Tamamlanmış Ve Modern Periyodik Sistemde Elementler, Artan Atom Numaralarına Göre Yatay Ve Düşey Sütunlar Halinde Düzenlenmiştir. Periyodik Tablo, Elementlerin Benzer Kimyasal Ve Fiziksel Özelliklerine Göre Gruplandırıldıkları Bir Tablodur. Periyodik Sistemde Her Element Elementin Sembolünü, Atom Numarasını Ve Bazı Önemli Bilgileri Içeren Kutucuklar Içerisinde Gösterilmiştir. Günümüzde Bilinen Yaklaşık 118 Element Vardır. Bu Elementlerin 112 Tanesi Resmen Kabul Edilmiş, 6 Tanesi Ise Resmen Henüz Kabul Edilmemiştir. Bu Elementlerin 92 Tanesi Doğada Bulunurken Geri Kalanı Da Laboratuarlarda Elde Edilen Yapay Elementlerdir.…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ki̇myasal Reaksi̇yonlar

Maddenin Molekül Yapsında Meydana Gelen Değişmelere Kimyasal Olay Denir. H2 Gazının O2 Ile Yanması,al Metalinin Asitte Çözünmesi Bir Kimyasal Olaydır. Reaksi̇yon Çeşi̇tleri̇ 1. Asitlerle Bazların Reaksiyonu *asit Ve Bazın Tepkimesinden Tuz Ve Su Oluşur.bu Reaksiyonlara Nötürleşme Reaksiyonu Denir. Asit + Baz —– Tuz + Su 2hcl + Mg(Oh)2 —– Mgcl2 + 2h2o 3h2so4 + Al(Oh)3 —— Al2(So4)3 + 6h2o * Reaksiyona Giren Baz Anhidrobaz (Susuz Baz) Ise Sadece Tuz Oluşur. Nh3 Anhidrobazdır. Nh3ün Asitlerle Tepkimesinden H2o Oluşmaz. Nh3 + Hcl —— Nh4cl 2nh3 + H2so4 ——- (Nh4)2s *asidik Oksitler,bazlarla Tepkimeye…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Çözeltilerin Özellikleri

Çözelti̇ler Bir Maddenin Başka Bir Madde Içerisinde Gözle Görünmeyecek Tanecikler Halinde Homojen Bir Şekilde Dağılması Olayına Çözünme, Elde Edilen Homojen Karışıma Da Çözelti̇ Denir. Çözeltilerde Çözen Ve Çözünen Olmak Üzere Iki Bileşen Vardır. Bir Çözücü Içerisinde Birden Fazla Çözünen Bulunabilir Çözelti̇leri̇n Özelli̇kleri̇ 1. Homojen Karışımlardır. 2. Saydam Ve Berrak Görünürler. 3. Asit Baz Ve Tuz Gibi Iyonik Maddelerle Hazırlanmış Sulu Çözeltiler Elektrik Akımını Iletir. E Elektrik Akımını Ileten Çözeltilere Elektroli̇t Çözelti̇ Denir. Elektrik Akımını Ileten Metallere Elektrot Denir. 4. Çözüneni Uçucu Olmayan Sıvı Çözeltilerde A) Çözeltinin Kaynama Noktası Saf Çözücünün…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kimyasalın Yapıtaşlarından Bazıları Atom Molar Hacim Formul Türleri

Maddeyi Oluşturan Tanecikler (Atomlar, Moleküller, Iyonlar) En Hassas Terazilerle Bile Tartılamayacak Kadar Hafiftir. Bu Nedenle Madde Miktarını Karşılaştırmada Bunların Gerçek Kütleleri Kullanılamaz. Ancak Karşılaştırma Yoluyla Bir Atomun Diğer Bir Atomdan Kaç Kat Ağır Ya Da Hafif Olduğu Belirlenebilir. Bilim Adamları Karbonun Doğada En Çok Bulunan Atomunu (C-12 Izotopu) Karşılaştırma Atomu Olarak Seçmişler Ve Diğer Atomların Kütlelerinin Karşılaştırma Atomunun Kütlesinin Kaç Katı Olduğunu Gösteren Bir Kütle Birim Sistemi Geliştirmişlerdir. Bu Sistemde C-12 Izotopunun Kütlesi 12,0000 Kabul Edilmiş Ve Bunun 1/12 Sine 1 Atomik Kütle Birimi (Akb) Denilmiştir. Buna Göre Karbonun Atom…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ, Moleküllerde Atomları Bir Arada Tutan Kuvvettir. Atomlar Daha Düşük Enerjili Duruma Erişmek Için Bir Araya Gelirler. Bir Bağın Oluşabilmesi Için Atomlar Tek Başına Bulundukları Zamankinden Daha Kararlı Olmalıdırlar. Genelleme Yapmak Gerekirse Bağlar Oluşurken Dışarıya Enerji Verirler. Atomlar Bağ Yaparken, Elektron Dizilişlerini Soy Gazlara Benzetmeye Çalışırlar. Bir Atomun Yapabileceği Bağ Sayısı, Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olabileceği Yarı Dolu Orbital Sayısına Eşittir. Soy Gazların Bileşik Oluşturamamasının Sebebi Bütün Orbitallerinin Dolu Olmasıdır. Elektron Yapıları Farklı Olan Atomlar Değişik Biçimlerde Bir Araya Gelerek…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Peri̇yodi̇k Cetveli̇n Genel Özelli̇kleri̇

Modern periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay satırlar( periyot), düşey sütunlar( gruplar) halinde düzenlenmiştir. Periyodik cetvelde 7 periyot bulunur. 1. periyotta 2, 2. ve 3. periyotta 8, 4. periyotta 18, 5. periyotta 18, 6. periyotta 32 element bulunmaktadır. 7. periyot daha tamamlanmamıştır. 6. ve 7. periyodun 14 er elementi cetvelin altına yerleştirilmiştir. Bunlara Lantanitler ve aktinitler denmiştir. Gruplar ise A ve B olmak üzere 2 türdür. 8 tane A ve 10 tane B grubu bulunmaktadır. Aynı gruptaki atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Grupların bazılarının özel adları vardır. Bu…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ozon Nedir

Renksiz, keskin kokulu bir gaz olan Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir kuzenidir. Oksijen atmosferde; oksijen atomu (O), oksijen molekülü (O2) ve ozon (O3) olarak üç değişik biçimde bulunur ve ozon normal oksijenden daha az kararlıdır. Yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (O2) çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle (O2) birleşmesi sonucunda ozon (O3) meydana gelir. O2 + hv => 2O O2 + O => O3 hv : 1300 ila 2025 °A arasındaki dalga boylarındaki bir foton. Ozonun tüm güneş spektrumu boyunca çok sayıda yutma…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku