Ataturk’un Geçlığe Hitabesi

TVC-mall WW

Ey Türk Gençliği! Birinci Vazifen, Türk Istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, Ilelebet, Muhafaza Ve Müdafaa Etmektir.

Mevcudiyetinin Ve Istikbalinin Yegâne Temeli Budur. Bu Temel, Senin, En Kıymetli Hazinendir. Istikbalde Dahi, Seni Bu Hazineden Mahrum Etmek Isteyecek, Dahilî Ve Haricî Bedhahların Olacaktır. Bir Gün, İstiklâl Ve Cumhuriyeti Müdafaa Mecburiyetine Düşersen, Vazifeye Atılmak Için, Içinde Bulunacağın Vaziyetln Imkân Ve Şerâitini Düşünmeyeceksin! Bu Imkân Ve Şerâit, Çok Nâmüsait Bir Mahiyette Tezahür Edebilir. İstiklâl Ve Cumhuriyetine Kastedecek Düşmanlar, Bütün Dünyada Emsali Görülmemiş Bir Galibiyetin Mümessili Olabilirler. Cebren Ve Hile Ile Aziz Vatanin, Bütün Kaleleri Zaptedilmiş, Bütün Tersanelerine Girilmiş, Bütün Ordulari Dagitilmiş Ve Memleketin Her Köşesi Bilfiil Işgal Edilmiş Olabilir. Bütün Bu Şerâitten Daha Elîm Ve Daha Vahim Olmak Üzere, Memleketin Dahilinde, Iktidara Sahip Olanlar Gaflet Ve Dalâlet Ve Hattâ Hiyanet Içinde Bulunabilirler. Hattâ Bu Iktidar Sahipleri Şahsî Menfaatlerini, Müstevlilerin Siyasi Emelleriyle Tevhit Edebilirler. Millet, Fakr Ü Zaruret Içinde Harap Ve Bîtap Düşmüş Olabilir.

Ey Türk Istikbalinin Evlâdı! İşte, Bu Ahval Ve Şerâit Içinde Dahi, Vazifen; Türk Istiklâl Ve Cumhuriyetini Kurtarmaktır! Muhtaç Oldugun Kudret, Damarlarındaki Asil Kanda, Mevcuttur!

K. Atatürk
20 Ekim 1927

Bir Önceki Yazımız Olan Ataturk'un Kronolojik Olarak Hayati Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!

İlgili Mesajlar

Leave a Comment