Kültürü Yapılan Fitoplankton Türleri Nelerdir?

Denizlerde fitoplankton türleri çok geniş bir yayılım göstermekle beraber, tümü yetiştiricilik amacıyla kullanılmamaktadır. Yetiştiricilikte kültür ortamına kolay adapte olan, besin içeriği yetiştirilecek balığın ihtiyaçlarına cevap verebilen, hastalıklara karşı dayanıklı türler tercih edilmektedir. Bu amaca uygun olan fitoplankton grupları ve bunlara ait türlerin genel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir; Laboratuvar koşulları altında yapılacak bir fitoplankton kültüründe başarılı olabilmek için öncelikle türlerin ihtiyaç duyduğu uygun koşulların bilinmesi gerekir. Gelişmeyi doğrudan etkileyen bu koşulları bir sonraki yazımızda açıklayacağız. Kültürü Yapılan Fitoplankton Türleri SINIF TÜR RENK KÜLTÜRDEKİ  KONSANTRASYONU  (hücre/ml) HÜCRE BÜYÜKLÜĞÜ (mikron)   Bacillariophycea Chaetoceros…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ses Nedir ? Ses Nasıl Oluşur?

Ses Nedir ? Ses Nasıl Oluşur? Ses kaynakları ikiye ayrılır bunlar doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynaklarıdır. İnsan sesi dışında çevremizde meydana gelen bir çok olay sonunda da çevremizdeki bir çok varlık ses çıkarabilir. Ses, akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmesiyle (ses telleri gibi) oluşan, kulakla veya daha hassas aletlerle algılanabilen titreşim olarak tanımlanır. Diğer bir tanımla akciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşime ses adı verilir. Bir sesin oluşabilmesi için titreşim hareketi gereklidir. Titreşim bir nesnenin ileri geri hareketi olarak tanımlanır. İnsan veya hayvanların ses çıkarabilmeleri için…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar

Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar Hücreler bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimleridir. Ökaryotik bir hücrenin yapısında: 1)Çekirdekçik 2) Çekirdek 3)Ribozom 4)Vezikül 5)Granüllü (Tanecikli) Endoplazmik Retikulum 6)Golgi Aygıtı 7)Sitoiskelet 8)Granülsüz (Düz) Endoplazmik Retikulum 9)Mitokondriler 10)Koful 11)Sitoplazma 12)Lizozom 13)Sentriyoller (Sentrozom) bulunur. Prokaryot – Prokaryotik hücreler: Bakteriler, arkebakteriler ve mavi-yeşil alglerdeki hücre tipleri bu gruba girer. Bunların çekirdek zarı ile çevrili bir çekirdekleri yoktur. Sitoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organeller de yoktur. Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerisine dağılmış durumdadır. organel olduğu bilinen ancak yine de zar taşımayan Ribozomları vardır.…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Canlıların Ortak Özelli̇kleri̇

Canlıları Cansızlardan Ayıran Özelliklerdir. 1 – Şekil Her Canlının Kalıtım Ve Çevre Etkisiyle Oluşan Belli Bir Şekli Var- Dır. Amip Ve Cıvık Mantarların Şekli Değişkendir. Canlıda (Kalıtım X Çevre) Etkisiyle Oluşan Özelliklere Modifi- Kasyon Denir. Bazı Özellikler (Kan Grubu, Cinsiyet, Hastalık Et- Kenlerine Karşı Oluşturulan Antikor Tepkimeleri Vb) Sadece Gen- Lerle Belirlenir. Modifikasyon : Çevre Etkisiyle Genlerin Işleyişinde Meydana Gelen Kalıtsal Olmayan Değişmelerdir. Modifikasyonlar Genel- Likle Iki Yönlüdür. Kalıtsal Değildir. Örnekler : — Çuha Çiçeği Yüksekte Kırmızı, Alçakta Beyaz Çiçek Açar — Döllenmiş Yumurtadan Çıkan Arı Ve Karıncalar Farklı Beslen-…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kas İskelet Sağlığına Etki Eden Olumlu Ve Olumsuz Hareketler

İskelet Ve Kas Sağlığı Özet 1. Yazarken, Okurken Dik Oturmalıyız. 2. Yere Eğilirken Belimizi Bükmek Yerine, Dizlerimizi Kırmalıyız. 3. Eşya Taşırken Ağırlığı Belimize Vermemeliyiz. 4. Düzenli Egzersiz Yapmalıyız. 5. Dengeli Ve Yeterli Beslenmeliyiz. 6. Ani Hareketlerden Kaçınmalıyız. 7. Kasları Çok Yorucu Ve Zorlayıcı Hareketler Yapmamalıyız. Dik Oturmazsak Omurgamızda Kalıcı Eğriliklere Sebep Olabiliriz. Dizlerimizi Kırmadan Belimizle Eğilerek Eşya Kaldırırsak, Omurgamıza Zarar Verebilir Hatta Omurgada Sinir Sıkışmasına Sebep Olabiliriz. Ani, Zorlayıcı Ve Yorucu Hareketlerle Kas Ve Kemik Yapımıza Zarar Verebiliriz. Detaylı Sunum Hareketsiz Kalmayın. Yetersiz Hareket, Vücuttaki Doku Ve Organların Gereği Gibi…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Modern Peri̇yodi̇k Si̇stem Ve Özelli̇kleri̇

Moseley’in Çalışmaları Ile Periyodik Sistemin Oluşturulması Ile Ilgili Yapılan Çalışmaların Bir Anlamda Tamamlanmış Ve Modern Periyodik Sistemde Elementler, Artan Atom Numaralarına Göre Yatay Ve Düşey Sütunlar Halinde Düzenlenmiştir. Periyodik Tablo, Elementlerin Benzer Kimyasal Ve Fiziksel Özelliklerine Göre Gruplandırıldıkları Bir Tablodur. Periyodik Sistemde Her Element Elementin Sembolünü, Atom Numarasını Ve Bazı Önemli Bilgileri Içeren Kutucuklar Içerisinde Gösterilmiştir. Günümüzde Bilinen Yaklaşık 118 Element Vardır. Bu Elementlerin 112 Tanesi Resmen Kabul Edilmiş, 6 Tanesi Ise Resmen Henüz Kabul Edilmemiştir. Bu Elementlerin 92 Tanesi Doğada Bulunurken Geri Kalanı Da Laboratuarlarda Elde Edilen Yapay Elementlerdir.…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Ki̇myasal Reaksi̇yonlar

Maddenin Molekül Yapsında Meydana Gelen Değişmelere Kimyasal Olay Denir. H2 Gazının O2 Ile Yanması,al Metalinin Asitte Çözünmesi Bir Kimyasal Olaydır. Reaksi̇yon Çeşi̇tleri̇ 1. Asitlerle Bazların Reaksiyonu *asit Ve Bazın Tepkimesinden Tuz Ve Su Oluşur.bu Reaksiyonlara Nötürleşme Reaksiyonu Denir. Asit + Baz —– Tuz + Su 2hcl + Mg(Oh)2 —– Mgcl2 + 2h2o 3h2so4 + Al(Oh)3 —— Al2(So4)3 + 6h2o * Reaksiyona Giren Baz Anhidrobaz (Susuz Baz) Ise Sadece Tuz Oluşur. Nh3 Anhidrobazdır. Nh3ün Asitlerle Tepkimesinden H2o Oluşmaz. Nh3 + Hcl —— Nh4cl 2nh3 + H2so4 ——- (Nh4)2s *asidik Oksitler,bazlarla Tepkimeye…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Çözeltilerin Özellikleri

Çözelti̇ler Bir Maddenin Başka Bir Madde Içerisinde Gözle Görünmeyecek Tanecikler Halinde Homojen Bir Şekilde Dağılması Olayına Çözünme, Elde Edilen Homojen Karışıma Da Çözelti̇ Denir. Çözeltilerde Çözen Ve Çözünen Olmak Üzere Iki Bileşen Vardır. Bir Çözücü Içerisinde Birden Fazla Çözünen Bulunabilir Çözelti̇leri̇n Özelli̇kleri̇ 1. Homojen Karışımlardır. 2. Saydam Ve Berrak Görünürler. 3. Asit Baz Ve Tuz Gibi Iyonik Maddelerle Hazırlanmış Sulu Çözeltiler Elektrik Akımını Iletir. E Elektrik Akımını Ileten Çözeltilere Elektroli̇t Çözelti̇ Denir. Elektrik Akımını Ileten Metallere Elektrot Denir. 4. Çözüneni Uçucu Olmayan Sıvı Çözeltilerde A) Çözeltinin Kaynama Noktası Saf Çözücünün…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kimyasalın Yapıtaşlarından Bazıları Atom Molar Hacim Formul Türleri

Maddeyi Oluşturan Tanecikler (Atomlar, Moleküller, Iyonlar) En Hassas Terazilerle Bile Tartılamayacak Kadar Hafiftir. Bu Nedenle Madde Miktarını Karşılaştırmada Bunların Gerçek Kütleleri Kullanılamaz. Ancak Karşılaştırma Yoluyla Bir Atomun Diğer Bir Atomdan Kaç Kat Ağır Ya Da Hafif Olduğu Belirlenebilir. Bilim Adamları Karbonun Doğada En Çok Bulunan Atomunu (C-12 Izotopu) Karşılaştırma Atomu Olarak Seçmişler Ve Diğer Atomların Kütlelerinin Karşılaştırma Atomunun Kütlesinin Kaç Katı Olduğunu Gösteren Bir Kütle Birim Sistemi Geliştirmişlerdir. Bu Sistemde C-12 Izotopunun Kütlesi 12,0000 Kabul Edilmiş Ve Bunun 1/12 Sine 1 Atomik Kütle Birimi (Akb) Denilmiştir. Buna Göre Karbonun Atom…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ, Moleküllerde Atomları Bir Arada Tutan Kuvvettir. Atomlar Daha Düşük Enerjili Duruma Erişmek Için Bir Araya Gelirler. Bir Bağın Oluşabilmesi Için Atomlar Tek Başına Bulundukları Zamankinden Daha Kararlı Olmalıdırlar. Genelleme Yapmak Gerekirse Bağlar Oluşurken Dışarıya Enerji Verirler. Atomlar Bağ Yaparken, Elektron Dizilişlerini Soy Gazlara Benzetmeye Çalışırlar. Bir Atomun Yapabileceği Bağ Sayısı, Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olduğu Veya Az Enerji Ile Sahip Olabileceği Yarı Dolu Orbital Sayısına Eşittir. Soy Gazların Bileşik Oluşturamamasının Sebebi Bütün Orbitallerinin Dolu Olmasıdır. Elektron Yapıları Farklı Olan Atomlar Değişik Biçimlerde Bir Araya Gelerek…

Bu Haberi Sosyal Ağlarda Paylaşın!
Daha Fazla Oku